Onderzoek naar complicaties bij sirolimus

In een aantal studies is sirolimus gebruikt als experimenteel medicijn voor de behandeling van vasculaire malformaties. Vooral voor patiënten met lymfatische malformaties en vasculaire malformaties lijkt het een gunstig effect te hebben. Hoewel het medicijn over het algemeen veilig is, zijn sommige patiënten gevoeliger voor complicaties. In een retrospectieve studie* hebben onderzoekers gekeken naar de complicaties die optraden bij de behandeling van vasculaire malformaties met sirolimus.

De onderzoekers keken naar de behandeling van patiënten uit 7 verschillende klinieken (totaal 113 patiënten). In 14 patiënten ontwikkelden zich 17 ‘severe adverse events’ (SAE) (ernstig ongewenst voorval**). De meeste SAEs traden op tijdens 3-12 maanden van behandeling.

De meest frequente SAE (in acht van de 17 gevallen (47 procent)), was een respiratoire infectie waarvoor ziekenhuisopname en zuurstoftherapie nodig waren. In vijf van deze respiratoire SAE’s kon het infectieuze agens worden geïdentificeerd. Het waren verschillende soorten virussen variërend van rhinovirus tot pneumococcus. Alle patiënten, behalve drie, herstelden volledig na 3-15 dagen. Twee patiënten overleden.

Het type onderliggende vasculaire malformatie lijkt van belang bij het ontwikkelen van specifieke SAE’s; bij GSD (Gorham-Stout disease) bijvoorbeeld kan osteosynthesemateriaal (plaat, pen of schroeven om gebroken botten vast te zetten) of een ander vreemd voorwerp gemakkelijk geïnfecteerd raken. Ook kan de onderliggende vasculaire anomalie een risicofactor zijn voor het optreden van een SAE. Bijvoorbeeld betrokkenheid van longen en/of darmen en milt kunnen beïnvloedende factoren zijn voor ernstige infecties.

Van de overleden patiënten kan niet worden uitgesloten dat ze al leden aan een onderliggende immunodeficiëntie die hen vatbaarder maakte voor ernstige infecties. Een van de overleden patiënten kreeg al een jaar lang penicilline.

Het is dus erg belangrijk om de patiënten nauwgezet te blijven volgen. Verdere klinische studies zijn noodzakelijk om het veiligheidsprofiel van sirolimus, de incidentie van SAE’s bij verschillende patiëntenpopulaties en de optimale behandeling/dosering vast te stellen.

*Severe adverse events during sirolimus “off-label” therapy for vascular anomalies. J. Rössler et al., Pediatr Blood Cancer. 2021;e28936. https://doi.org/10.1002/pbc.28936

**Een SAE is een ongewenst medisch voorval bij een patiënt of proefpersoon dat niet noodzakelijk een oorzakelijk verband heeft met de behandeling en dat:

  • dodelijk is, en/of

  • levensgevaar oplevert voor de proefpersoon, en/of

  • opname in een ziekenhuis of verlenging van de opname noodzakelijk maakt, en/of

  • blijvende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, en/of

  • zich uit in een aangeboren afwijking of misvorming, en/of

  • zich, naar het oordeel van degene die het wetenschappelijk onderzoek uitvoert, zou hebben kunnen ontwikkelen tot een ernstig ongewenst voorval, maar waarbij dit ernstig ongewenst voorval zich als gevolg van ingrijpen niet heeft verwezenlijkt.

Bron: CMTC.nl, written by Dr. Lilian Vermeer