Word vrijwilliger

Vrijwilligers zijn overal in onze samenleving. Zonder vrijwilligers zouden de LGD Alliance Europe en haar nationale afdelingen niet kunnen bestaan en het belangrijke en noodzakelijke werk niet kunnen doen om patiënten te ondersteunen en medisch onderzoek aan te moedigen.

De LGD Alliance Europe bestaat uit vrijwilligers die actief betrokken zijn bij onze organisatie vanuit hun relatie met een patiënt, hun beroep of interesse. Wij hebben vele rollen binnen onze organisatie waarbij het de bedoeling is dat iedereen plezier heeft in zijn/haar werk en de taken bij de persoon passen.

Waarom zou je vrijwilliger zijn in onze organisatie? Hieronder een kleine opsomming van de persoonlijke voordelen:

  1. De toegevoegde waarde van vrijwilligerswerk in onze organisatie is groot, vooral omdat het om ernstige medische en psychologische problemen gaat.
  2. De voldoening kan niet in geld worden uitgedrukt. Het is een gevoel dat je krijgt als je bevredigend werk doet!
  3. Vrijwilligerswerk in onze organisatie draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling.
  4. Wij hebben een groot internationaal netwerk. U kunt uw netwerk verder uitbreiden via onze vereniging.
  5. Vrijwel alle bedrijven hebben een strategie en concrete activiteiten op het gebied van “maatschappelijk verantwoord/geëngageerd ondernemen”. Daarom vragen bedrijven hun werknemers om zich op de een of andere manier in te zetten voor sociale doelstellingen. Verschillende bedrijven nemen ook deel aan de jaarlijkse beoordeling van de inzet van een werknemer als vrijwilliger.
  6. Wij hebben goede regelingen voor onze vrijwilligers, zoals een onkostenvergoeding.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan de belastingregels van de Nederlandse belastingdienst.